Total immersion

Het is natuurlijk volkomen gestoord om in VWO3 voor een uitwisseling naar Tasmanië te gaan. Als er zonodig total immersion in English moet plaatsvinden kan dat net zo goed in Engeland. Of in Schotland. Of Ierland. Maar goed. De hele klas gaat. Dus zij gaan ook. Ze hebben speciaal krantengelopen om mee te kunnen betalen. […]

Hot News in de herkansing

Ik ontdekte in mijn Lira-afschriften dat ‘Hot News’ nooit in de bibliotheken terecht was gekomen. Mijn uitgever heeft het alsnog ingestuurd, en vier jaar na verschijnen staat er alsnog een recensie op de site van Biblion. Yes. ‘In 136 korte Bijbelse overdenkingen, hier doordenkers genoemd, voor jonge pubers komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod, […]