Hot News in de herkansing

Ik ontdekte in mijn Lira-afschriften dat ‘Hot News’ nooit in de bibliotheken terecht was gekomen. Mijn uitgever heeft het alsnog ingestuurd, en vier jaar na verschijnen staat er alsnog een recensie op de site van Biblion. Yes.

‘In 136 korte Bijbelse overdenkingen, hier doordenkers genoemd, voor jonge pubers komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals: De jongen die uit het raam viel tijdens de preek, De irritante broer en Hak je hand af. Op dusdanige prikkelende wijze houdt de auteur de lezer bij de Bijbelse les, die ze vervolgens op een even frisse manier uitwerkt. Zodoende hoeft dit dagboek het niet te hebben van strips en allerlei (andere) gimmicks; de tekstuele inhoud ervan is sterk genoeg om de doelgroep te kunnen boeien met veel Bijbelse wijsheden. Elke overdenking van een pagina bestaat uit een titel, een inleidend en veelal aanstekelijk stukje tekst, de aanduiding van de betreffende Bijbeltekst en een korte verklaring.

Nergens worden zaken wollig beschreven of nodeloos ingewikkeld gemaakt. Alle gewone doordenkers zijn verdeeld over dertien hoofdstukken die telkens een kort inleiding meekrijgen, terwijl achterin diverse bijzondere doordenkers voor de verschillende christelijke feestdagen staan. De kleur oranje wordt als steunkleur gebruikt. Prima aanvulling op het bestaande genre. Geschikt als dagboek voor christelijke tieners die volop in het leven staan. Vanaf ca. 12 jaar.’

Nou ja, ik zou zelf zeggen vanaf 9 jaar. En vanaf 13 vinden ze het vast te kinderachtig. Maar toch leuk.

Delen: